A projektről

A projektről

A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása Kaposváron” - TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0012

Tájékoztató a pályázatról:

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében, 2010. június 19-én, 297.028.145,- Ft elszámolható összköltségű pályázatot nyújtott be „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” című, TÁMOP-3.1.3-10/2 kódszámú pályázati felhívásra „A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása Kaposváron” címmel. Kaposvár város önkormányzata 2011. január 13.-án értesült a pályázat pozitív elbírálásáról és arról, hogy a fenti projekt megvalósítására 297.028.145 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

A természettudományos közoktatás komplex fejlesztését célzó, az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében megtörténik a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium meglévő különálló épületének komplex átalakítása, és modern laboratóriumi eszközök beszerzésére is sor kerül.

A szakmai program keretében laboránsok és szaktanárok képzése, tananyagok kidolgozása laborgyakorlatok szervezése történik meg 11 kaposvári közoktatási intézmény bevonásával. A projekt eredményeképpen a Gimnázium épületében létrejövő, 21. századi követelményeknek megfelelő, modern természettudományos laboratórium kialakítása és az a köré szerveződő széles körű, hálózatos együttműködésen alapuló szakmai program megvalósítása nagymértékben elősegíti a kaposvári gyermekek természettudományos érdeklődésének és a tanárok szakmódszertani felkészülésének erősítését.

Közép- illetve hosszú távon hozzájárul a természettudományos képzéseket indító felsőoktatási intézményekbe sikeresen felvett tanulók számának, és így a versenyképes természettudományos szaktudással rendelkezők számának növeléséhez.

A projekt támogatási szerződése 2011. március 29-én írták alá.

A projekt keretében foglalkoztatott 1 fő természettudományos-laboratórium vezető és 2 fő szakképzett laboráns munkába állása 2011. április 1. illetve 2011. május 1. napjával megtörtént.

A projektmegvalósítás 2011. május 31-én vette kezdetét.

A projekthez kapcsolódó beszerzések, közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása részben már megtörtént, részben folyamatban van.

A természettudományos laboratórium kivitelezési munkálatai 2011. ősz folyamán megkezdődtek.

A projekt célja:

Hosszú távú cél:

Kaposvár Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú fejlődésének záloga az oktatás magas színvonalú biztosítása, a megfelelő iskolai végzettségű, piacképes tudással rendelkező lakossági összetétel elérése. E célok elérésének egyik kézenfekvő eszköze a jelenleg is sikeres természettudományos oktatás fejlesztése, intézményi együttműködések biztosítása.

Projektcélok:

 • 21. századi követelményeknek megfelelő természettudományos laboratórium kialakítása, infrastrukturális és eszközrendszer kiépítése,
 • Széles körű együttműködésen alapuló szakmai program kialakítása, kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium koordinálásával,
 • Az érintett szaktanárok előzetes felkészítése a korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetésére, elméleti, módszertani és technikai szempontból egyaránt
 • A tanulók és a tanárok megismertetése a projekttanítás, csoportmódszer, digitális tanulási formák lehetőségeivel, egy széles körű, sok embert megmozgató programsorozat keretében,
 • A szaktanárok és a diákok felkészítése a természettudományos kompetenciamérések bevezetésére,
 • A program keretében megvalósuló bemutató órák magas színvonalának biztosítása, ennek érdekében digitális és papír alapú tananyagok biztosítása,
 • A projekt megvalósítása során széles körű szakmai együttműködés kialakítása a hazai természettudományos oktatás képviselőivel, a program eredményeinek széles körben történő disszeminációja.

A projekt részletes szakmai tartalma:

 • A több mint 200 éves és jelenleg kiemelt természettudományos oktatást folytató kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban egy, a 21. századi követelményeknek megfelelő, természettudományos laboratórium kialakítása:

- 2X20 fős egybenyíló laboratórium

- 40 fős várakozó helyiség

- előkészítő

- tanári dolgozószoba

- vegyszerraktár

 • A laboratórium teljes körű felszerelése modern kísérleti és szemléltető eszközökkel több, mint 100 millió forint összegben (többek között 2 db digitális tábla projektorral és notebookkal, digitális kamerák, fényképező gépek)
 • Szaktanárok képzése (33 fő):

- Korszerű laboratóriumi gyakorlatok levezetése - 33 fő részére (30 órás pedagógus továbbképzés)

- Természettudományos e-learning tananyag használata - 33 fő részére (40 órás pedagógus továbbképzés)

 • Laborvezető és laboránsok alkalmazása, illetve képzése (1 fő laborvezető, 2 fő laboráns)

Laboratórium működtetésére felkészítő tanfolyam (60 órás továbbképzés

Projektmódszer, csoportmódszer tanórai alkalmazása (30 órás továbbképzés)

Digitális tananyagok fejlesztése, szerkesztése, publikálása (30 órás továbbképzés).

 • Szaktanári segédletek és tanulói munkafüzetek kidolgozása

- 32 különböző tematikára épülve

- kb 3000 példányban sokszorosítva.

 • Bemutató órák, laborgyakorlatok

- 300 tanóra /2 félév a partnerintézmények tanulóinak

- 80 tanóra / 2 félév a Gimnázium tanulóinak

- tehetséggondozó foglalkozások 90 órában.

 • Széles körű szakmai együttműködés kialakítása, az eredmények népszerűsítése

-  disszeminációs konferencia

- számos média megjelenés, információs anyag stb.

 A projekt célcsoportjai:

 • A programban résztvevő nevelési-oktatási intézmények érintett tanulói (több mint 4000 fő ált. isk. felső tagozat, középiskola)
 • Az Ember a természetben és a Földünk-környezetünk műveltségterületének oktatását végző természettudományos végzettséggel rendelkező szaktanárok (33 fő)
 • A létrehozott laboratóriumban dolgozó laborvezető, laboránsok (3 fő: 1 fő laborvezető, 2 fő laboráns)
 • A szakmai disszeminációs rendezvényekbe bevont pedagógusok, kutatók, oktatók, szakmai szervezetek (több mint 500 fő)
 • Egyéb eszközökkel (pl.: hírlevél, honlap, digitális tananyagok, tájékoztatók, sajtómegjelenések, közvetlen kapcsolatfelvétel) jóval több ember elérése valósul meg.

A projektben résztvevő, együttműködő közoktatási intézmények:

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola

Kisfaludy Utcai Tagiskola

A projekt megvalósításának időtartama:

A projekt megvalósításának időtartama 24 hónap.

A projekt megvalósításának kezdete: 2011.május 31.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2012.05.30.

Kötelező projektfenntartási időszak: a projekt zárásától számított 5 év.

A projektmenedzsment szervezet munkatársai:

Projektmenedzser: Dr. Mach Tamás

Pénzügyi vezető: Szalafainé Herczeg Gabriella

Projektasszisztens: Guth Szilvia

Szakmai vezető (laboratórium vezető) : Vámosi László

Közreműködő szervezet:

A projekttel összefüggésben Közreműködő Szervezetként az ESZA Nonprofit Kft. (http://www.esza.hu) jár el. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.